fredag 12. april 2013

Ufo lander i blått kort

Et nytt blått kort er produsert. Det er svært likt det forrige blå bursdagskortet jeg laget. Når materialet og utgangspunktet er det samme blir det lett slik.

1 kommentar: